E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument

En särskild utredare ska göra en översyn av relevanta delar av regelverket för e-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juli 2014.

Dir. 2014:1 E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument

Socialdepartementet,
9 januari 2014