E-handeln ökar

Allt fler kommuner, landsting och regioner har infört e-handel och e-fakturering. Utvecklingen ger en effektiv inköpsprocess och sparar pengar. Sedan 2007 har e-handeln ökat med 57 procent och e-faktureringen ökat med över 200 procent.