E-handelsdagar på ESV

ESV anordnar e-handelsdagar den 24 och 26 maj. På dessa dagar kommer vi bland mycket annat att prata om nya föreskrifter och standarder, resultatet från den effektmätning som ESV gjort samt även krav i på e-handel i upphandlingar. Välkomna!