E-SENS har lagt grunden för europeisk digital infrastruktur

Electronic Simple European Networked Services (E-SENS) har varit ett EU-projekt med syftet att öka tillgången till offentliga tjänster över Europas gränser, både för privatpersoner och för företag. Projektet avslutades den 31 mars 2017 och har involverat över 20 EU- och EES- länder. Ekonomistyrningsverket (ESV) har koordinerat Sveriges deltagande och har sammanfattat projektarbetet i en slutrapport.