E-tjänst ska utveckla gatumiljön

Nu ska medborgarens vardag underlättas. Genom den nationella e-tjänsten Fixa min gata kan medborgare, oberoende av vilken kommun de befinner sig, rapportera in fel och synpunkter om gatumiljön.