EA-värderingen visar återigen ett gott resultat

Årets ekonomiadministrativa värdering (EA-värdering) är färdig och precis som tidigare år visar den ett gott resultat. Sammantaget följer myndigheterna i stor utsträckning de regler som EA-värderingen mäter. Det område där myndigheterna i störst omfattning avviker från reglerna är att skicka in hyresavtal i tid till Ekonomistyrningsverket (ESV).