EA-värderingen visar gott resultat

Årets EA-värdering är färdig och precis som tidigare år visar den ett gott resultat. Myndigheterna följer i stor utsträckning de ekonomiadministrativa bestämmelser som EA-värderingen mäter. Resultatet är dock något lägre än för 2014 och 2013. I samband med fastställandet av EA-värdena har ESV tagit ett nytt beslut om nivåerna för EA-värde B.