EA-värderingen visar gott resultat

Årets EA-värdering är färdig och precis som tidigare år visar den ett gott resultat för myndigheterna. Myndigheterna följer i stor utsträckning de ekonomiadministrativa bestämmelser EA-värderingen mäter. För alla myndigheter sammantaget följs reglerna till 97 procent.