Effektiv regional samverkan inom e-utveckling – lansering av ny nationell guide

e-utvecklingsrådet i Jönköpings län har tagit fram en nationell guide för effektiv regional samverkan inom e-utveckling.