Effektivare förbud vid bristande kreditprövning

I en proposition som i dag har överlämnats till riksdagen föreslår regeringen att Konsumentverket med omedelbar verkan ska kunna förbjuda en kreditgivare som allvarligt brister i sin kreditprövning att låna ut pengar till konsumenter. Förslaget är en del i regeringens arbete för att motverka överskuldsättning bland konsumenter.