Effektivare förbud vid bristande kreditprövning

Konsumentverket ska med omedelbar verkan kunna förbjuda kreditgivare som allvarligt brister i sin kreditprövning att låna ut pengar. Detta föreslår regeringen i dag i en lagrådsremiss.