Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret

I lagrådsremissen föreslås utökade möjligheter för Lantmäteriet att lämna ut uppgifter ur lägenhetsregistret på medium för automatiserad behandling.