Effektiviserad byggprocess leder till snabbare byggstart

Regeringen har i dag överlämnat propositionen En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser till riksdagen. Propositionen syftar till att effektivisera byggprocessen genom att ta bort länsstyrelserna som instansnivå när det gäller överklagande av detaljplaner.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Mehmet Kaplan