Effektivitet i statsförvaltningen – en ständigt aktuell fråga

Regeringen fortsätter prioritera arbetet med att effektivisera staten. Ekonomistyrningsverket har fått i uppdrag att under 2015–2016 sprida goda exempel på effektiviseringar i statsförvaltningen.