Efterlängtade förslag om enklare samverkan

SKL vill att hinder för samverkan mellan kommuner rivs och välkomnar därför förslagen i kommunutredningens delbetänkande.