Ekofin antog direktiv mot skatteflykt

EU:s finansministrar kom på Ekofin-mötet den 17 juni överens om direktivet mot skatteundandragande. Direktivet är ett viktigt steg i arbetet med EU:s åtgärdspaket mot skatteflykt. Ministrarna antog också slutsatser om Bankunionen och godkände EU-kommissionens landsspecifika rekommendationer.