Ekofin diskuterade penningtvätt, investeringshinder samt Spaniens och Portugals budgetunderskott

På finansministrarnas dagordning stod bland annat bekämpning av penningtvätt, genomförande av bankunionen och det nya ordförandeskapets arbetsprogram för det kommande halvåret. På mötet beslutades också att processen för alltför stora underskott ska trappas upp för Portugal och Spanien.