Ekofin ense om regler som hindrar skatteflykt

En ökad transparens när medlemsländerna beslutar om bolagsbeskattning ska minska risken för skatteflykt. Det är syftet med det direktiv som Ekofin enades om på årets sista möte 8 december. Därmed har också Luxemburg fått igenom en av prioriteringarna för sitt EU-ordförandeskap som tar slut vis årsskiftet. Sveriges representerades av finansminister Magdalena Andersson.