Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män – utdrag ur budgetpropositionen för 2016

Informationsmaterial

från Finansdepartementet