Ekonomiskt stöd till glasögon för barn och unga

I budgetpropositionen för 2016 avser regeringen avsätta 120 miljoner kronor per år för att garantera alla barn ekonomiskt stöd till glasögon.

– Alla barn ska kunna vara delaktiga i skolan och på fritiden, oavsett funktionsförmåga, bostadsort eller i vilken ekonomisk situation familjen befinner sig i. Därför är denna satsning på glasögon en viktig markering för barns rättigheter, säger barnminister Åsa Regnér.

Pressmeddelande: 120 miljoner till glasögon för barn och unga.

Socialdepartementet,
27 mars 2015