Elektroniska fakturor till andra myndigheter via leverantörsportaler

ESV har fått frågor om vad som gäller för leverantörsportaler mellan myndigheter.