Elevresultat måste vara fokus för statlig skolsatsning

Elevernas resultat, förbättrad undervisning och lärares kompetens och karriär måste vara fokus för regeringens skolsatsning. Det har SKL framfört i de samtal som regeringen fört med parterna.