EMU och klimatfinansiering i fokus på Ekofin-rådet

Det är bland annat kommissionens paket om färdigställandet av den ekonomiska och monetära unionen (EMU) samt frågan om internationell klimatfinansiering som står på dagordningen när EU:s finansministrar möts i Ekofin-rådet i Bryssel den 10 november. Finansminister Magdalena Andersson deltar i mötet.

Artikel på webbplatsen från Finansdepartementet, Magdalena Andersson