En effektivare arbetsförmedling genom att ta till vara på branscherfarenhet

Arbetsförmedlingen har inhämtat synpunkter från branschens aktörer för att kunna utveckla och förbättra sina tjänster.