En hållbar kemiindustri – går det?

Bisfenol A, ftalater, parabener. Larmen om kemikalier i vår vardag kommer allt tätare. Den 12 november ordnar vi ett seminarium med miljöminister Lena Ek för att diskutera hur ekonomiska styrmedel och svensk kemiindustri kan bidra till att minimera förekomsten av farliga kemikalier. Sverige har en egen kemiindustri som utgör en viktig del av svensk export. Hur kan svensk kemiindustri bidra till att minimera användningen av kemikalier, finns det förutsättningar för att skapa en hållbar kemiindustri, vilka goda exempel finns det? Regeringen vill utreda möjligheterna att använda ekonomiska styrmedel för att minska användningen av kemikalier i produkter. Hur kan sådana styrmedel se ut, vilka utländska exempel finns det och hur måste ekonomiska styrmedel för kemikalier skilja sig från styrmedel för exempelvis klimatutsläpp? Dessa frågor diskuteras i ett panelsamtal under ledning av FORES nytillträdande VD Mattias Goldmann. Medverkar gör bland andra: Lena Ek (C), miljöminister Göran Lindqvist, Business Development & Regulatory Affairs Manager, Akzo Nobel Jenny von Bahr, expert på ekonomiska styrmedel, Kemikalieinspektionen Om seminariet Datum: 12 november Tid: 15.30-17.00 Plats: Bellmansgatan 10 (t-bana Slussen/Mariatorget) Presentationer Lena Ek- Framtidsjobb och stärkt konkurrenskraft för dem som bidrar till giftfri vardag Jenny von Bahr- Ekonomiska styrmedel inom kemikaliepolitiken