En kommission för jämlik hälsa

Regeringen har utsett professor Olle Lundberg att leda den kommission för jämlik hälsa som aviserades i regeringsförklaringen. Kommissionens uppgift är att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.
Artikel på webbplatsen Från Socialdepartementet