En mer jämställd föräldrapenning

Regeringen föreslår att ytterligare 30 dagar för vilka det kan betalas ut föräldrapenning på sjukpenningnivå ska reserveras för vardera föräldern.

Rättsdokument, Proposition Från Socialdepartementet