En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktions kraft 2015–2020

En modern och aktiv regional tillväxtpolitik för hela Sverige inriktas på att regionerna ska ges möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, såväl i städer som på landsbygden. Ju fler regioner som är starka och expansiva, desto bättre för Sverige.

Informationsmaterial från Näringsdepartementet