En ny läkemedelslag

I propositionen som lämnades till riksdagen i dag föreslås att en ny läkemedelslag ska ersätta den nuvarande läkemedelslagen eftersom denna med åren blivit allt mer svåröverskådlig på grund av omfattande tillägg och ändringar. Endast ett mindre antal förtydliganden och ändringar i sak föreslås. Lagförslagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2016.

Prop. 2014/15:91 En ny läkemedelslag

Socialdepartementet,
20 mars 2015