En nysatsning på trafiksäkerheten – Nollvisionen ligger fast

Regeringen initierar nu ett arbete för att skapa ny kraft i trafiksäkerhetsarbetet, för alla trafikslag. Den 15 mars 2016 bjöd infrastrukturminister Anna Johansson in bransch- och myndighetsföreträdare för att få en bild av områdets utmaningar och att börja diskutera initiativ och lösningar för att möta dessa.