En övervägande positiv bild av myndigheternas internrevision och interna styrning och kontroll

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat in den årliga redovisningen över den statliga internrevisionen till regeringen. Nytt för i år är att rapporten har utökats med en redovisning av myndigheternas bedömning av sin interna styrning och kontroll i årsredovisningen. ESV ger en positiv bild av internrevisionen och den interna styrningen och kontrollen i svensk statsförvaltning, men ser också vissa brister som bör åtgärdas.