En positiv bild av den statliga internrevisionen

Ekonomistyrningsverket har nu lämnat in den årliga redovisningen över den statliga internrevisionen till regeringen. ESV ger i utredningen en positiv bild av internrevisionen i svensk statsförvaltning men ser också utvecklingsområden.