En svensk maritim strategi för människor, jobb och miljö

I dag presenterade infrastrukturministern regeringens strategi för att främja de maritima näringarna. Strategins vision är konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. Strategin pekar ut riktningen och utgör en plattform för fortsatt utveckling och samverkan genom dialog och kunskapsutbyte.
Pressmeddelande Från Miljö- och energidepartementet, Näringsdepartementet, Anna Johansson, Mikael Damberg, Sven-Erik Bucht, Åsa Romson