En svensk strategi för negativa utsläpp

Det finns stor anledning att fira, vi har fått en ny och mycket viktig lag: klimatlagen. Senast 2045 ska Sveriges koldioxidbudget vara i balans. Därefter ska vi bidra till det globala klimatarbetet genom netto-negativa utsläpp. Om vi ska ha en rimlig chans att uppfylla dessa målsättningar krävs en radikal satsning på skarpa, klimatpolitiska verktyg. I dagsläget saknas politiska styrmedel för negativa utsläpp.