En utmaning att beräkna kostnader i konsekvensutredningar

När myndigheter utformar nya regler eller ändrar befintliga regler måste de samtidigt utreda konsekvenserna av sitt förslag. Konsekvensutredningen ska innehålla en beskrivning av hur olika grupper berörs av regeln. Den ska dessutom innehålla kostnadsberäkningar för alla berörda parter, något som kan vara svårt.