En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

Regeringen beslutade den 30 april 2015 att ge en särskild utredare i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge Konkurrensverket
utökad beslutanderätt om sanktioner samt om företagskoncentrationer.