En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318).