En vitamininjektion för myndigheternas e-handel

I maj 2017 startade första omgången av Ekonomistyrningsverkets utvecklingsprogram för effektivare inköp med e-handel. Deltagare från 15 myndigheter medverkar i programmet som pågår under ett års tid. Målet är att myndigheterna ska få bättre koll på sina inköp men också att arbetet ska leda till tid- och kostnadsbesparingar för myndigheterna.