Energimyndigheten föreslår ändringar i elcertifikatsystemet

Energimyndighetens har idag överlämnat förslag till ändringar i det nationella regelverket för elcertifikat, i syfte att uppfylla åtagandena i traktatet mellan Sverige och Norge om den gemensamma elcertifikatsmarknaden. Samtidigt överlämnade den norska energimyndigheten NVE motsvarande förslag till den norske olje- och energiministern Tord Lien. En del i uppdraget har varit att göra en analys av, och vid behov föreslå justeringar av, kvotpliktskurvan.

Pressmeddelande: Energimyndigheten föreslår justeringar i elcertifikatsystemet
Läs om den norsk-svenska elcertifikatmarknaden

Näringsdepartementet,
11 februari 2014