Energiomställningens betydelse för klimatfrågan

It- och energiminister Anna-Karin Hatt var en av huvudtalarna på IEA:s ministermöte som ägde rum i Paris den 19-20 november. På mötet diskuterades bland annat de stora omvälvningar som sker på de globala energimarknaderna samt möjligheterna att uppnå klimatmålet. Anna-Karin Hatt fokuserade i sitt tal på energiomställningens betydelse för klimatfrågan.

Läs artikel: Energiomställningens betydelse för klimatfrågan

Näringsdepartementet,
20 november 2013