Enkelt hitta mottagare i PEPPOL

SFTI (Single Face To Industry) tillhandahåller en enkel söktjänst för att hitta organisationer som är anslutna till PEPPOL. Tjänsten är främst avsedd för myndigheter, kommuner och landsting.