Enklare att planera för bostäder med bindande besked

Kommunerna ska kunna begära bindande besked av länsstyrelserna om hur statliga intressen ska hanteras vid detaljplanering, föreslår en statlig utredning.