Enklare att söka om hemtjänst för äldre

En ny utredning föreslår enklare regler för ansökan om hemtjänst och en ny boendeform för äldre som efterfrågar trygghet och sociala aktiviteter.