Enklare bygga på villa- och fritidstomter

Bostadsminister Stefan Attefall presenterade den 6 februari förslagen ur lagrådsremissen "Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov". Attefall redogjorde även för hur regeringen nu går vidare med Boverkets förslag om ändrad storlek på friggebodar som myndigheten presenterade hösten 2013.

Enklare bygga på villa- och fritidstomter
Lagrådsremiss: Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

Socialdepartementet,
6 februari 2014