Enklare uppgiftsutbyte mellan Riksbanken, Finansinspektionen och SCB

För att förenkla uppgiftsutbytet mellan Riksbanken, Finansinspektionen och Statistiska centralbyrån, SCB, ska Riksbanken och Finansinspektionen få anlita SCB för att samla in uppgifter för tillsyn över finansmarknaderna. Det föreslår regeringen i en proposition som överlämnats till Riksdagen i dag.

Prop. 2013/14:161: En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Finansdepartementet,
12 mars 2014