Entreprenörsansvar ingrepp i den svenska modellen


Utredningen om nya utstationeringsregler har lämnat sitt slutbetänkande. Utredningen föreslår att det ska införas ett långtgående entreprenörsansvar för utstationerade arbetstagare i bygg- och anläggningssektorn. Ansvaret ska vara strikt och ska gälla i samtliga led i entreprenörskedjan. Inte ens de företag som har vidtagit rimliga kontrollåtgärder frias från ansvar.