Erbjud dispens för fjärrundervisning

Det beslut riksdagen idag fattar ger ingen möjlighet att köpa fjärrundervisning av en annan kommun. Det drabbar nyanlända elever och elever i glesbygd.