Erfarenheter från e-utvecklingen i USA

Läs reseberättelsen över Beredningen för eSamhällets studieresa till USA.