Ersättning för läkemedel klar

Regeringen och SKL är överens om ersättningen för läkemedel för åren 2017–2019.