Ersättning för vård via nätet

Styrelsen för SKL föreslår en gemensam utomlänsersättning för digitala vårdtjänster i primärvård.